Suguvõsa ajalugu

Oviir.eu suguvõsa veebileht

Legend

Lugu sellest, kuidas Oviiri suguvõsa alguse sai. Kirja pandud 2001. aastal Mare Peil’i poolt oma tädi Liisa Voore meenutuste põhjal.

1703. a. Põhjasõda.

Rootsi väed Pärnus. Väepealikud härraste juures korteris, kus oli teenijaks ANNA nimeline tüdruk. Teda kutsuti ilusaks Annaks. Rootsi väejuht, Karl XII veresugulane, tegi Annale lapse. Väed lahkusid Pärnust, Anna läks Audrusse, kus sündis poeg, kes sai nimeks KARL. Karli ja tema ema elust ei teata muud, kui seda, et Karl abiellus ja temale sündis poeg, kellele pandi nimeks KAAREL.

Temal sündis poeg MIHKEL. Teatakse, et ta elas 19. saj. alguses. Parun Üksküll asutas klaasivabriku Nõlva mõisa (Nurtu kandis). Mihklist sai klaasivabriku juhataja kutsar. Teda hakati kutsuma KUTSARI MIHKLIKS. Tal sündis 2 poega: KAARLI ja MIHKEL. Kaarli jäi elama Nõlvale. Mihkel rändas välja Härglasse, Juuru kihelkonda, ja sai perekonnanimeks SEPP. Kaarli nimeks sai OVIR. Kui klaasivabrik lõpetas töö, anti Kaarlile metsavahi koht.

Kaarlil oli kuus last, kaks poega ja neli tütart. Poegade nimed olid MIHKEL ja KARL. Tütarde nimed: LEENU, LIISU, MAI ja ANU. Mihkel oli Mare vanaisa, SILLA MIHKLI isa.

Oviiride pere Nurtus, Noormaa õues 1900. aastal
Oviiride pere Nurtus, Noormaa õues 1900. aastal

Kokkutulekud

Esimene Oviiride suguvõsa kokkutulek toimus 1964. aastal Tallinnas. Sealtmaalt on suguvõsa suvisest kokkusaamisest kujunenud iga-aastane traditsioon.

Esimese kokkutuleku ühispilt. 1964.a Linnu tee, Tallinn
Esimese kokkutuleku ühispilt. 1964.a Linnu tee, Tallinn